June 15, 2024

Manifestacija ”Novi Sad i kamperista grad”

Novosadsko udruženje kamperista Kamper Tačka Novi Sad (Camper point Novi Sad) neprofitno je udruženje osnovano u cilju popularisanja kamperizma kod nas u Novom Sadu, Vojvodini i Srbiji, podizanju svesti o kamperskim mogućnostima ali i nedostacima kamperističke ponude, kao podrška otvaranju kamperske ponude kod nas ali i povezivanja sa inostranim kamperističkim udruženjima u cilju njihovog boljeg informisanja o Novom Sadu kao o potencijalnoj i zanimljivoj turističkoj kamperskoj destinaciji.

U skladu sa ciljevima,  udruženje priprema projekat gde će biti domaćin kamperskom skupu čiji će pretežni gosti biti kamperisti iz Srbije i nekoliko kamperskih posada iz regiona. Skup će posetiti oko 30 kamperskih vozila i posada.

Glavni ciljevi ove manifestacije su popularisanje Novog Sada među kamperistima ali i ukazivanje na hitnost i neophodnost izgradnje kamperskog odmorišta u Novom Sadu.

U nedostatku adekvatnog kamping odmorišta, manifestacija pod nazivom “Novi Sad i kamperista grad”  će se održati od 9.06.2023. do 11.06.2023. na parkingu u ulici Bulevar Despota Stefana (između Kulturnog distrikta i Mosta Sloboda) koji su novosadski kamperisti  uz pomoć gradskih službiprilagodili koliko god je bilo moguće za ovu namenu.

Novosađanke i Novosađani koji žele da se izbliza upoznaju sa kamperistima, kamperskim vozilima i porazgovaraju o ovom hobiju, dobrodošli su u subotu, 10.06.2023. od 16 do 19h na pomenutoj lokaciji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *